Me fornyar oss!

Hurra! Me i Hjelmeland bygg er i ferd med å byta «kledning». Det vil seia: Me held på å ta i bruk den nye grafiske profilen vår på bilane våre, på arbeidskleda og på alt me held på med. Det vil også seia at denne nettsida er under ombygging. Sida du er på no, er mellombels og har derfor avgrensa omfang. Me kjem snart tilbake med ei fullstendig nettside.

Som sagt – så gjort.

Hjelmeland bygg AS er ein godt etablert totalleverandør av nybygg og byggtenester.
Me har hovudkontoret vårt i Årdalstunet i Hjelmeland kommune. Me byggjer hus, hytter, næringsbygg og dessutan driftsbygningar for landbruket. Hos oss møter du fagfolk med lokal forankring som ønskjer å hjelpa deg med det du treng.

Bustadprosjekt

Hjelmeland bygg byggjer bustader folk trivst i.
For tida er me aktive i desse bustadprosjekta:

HJELMELAND SENTRUM Nye einebustader med fjordnær plassering som ligg i gangavstand til ferjeleie, butikk, idrettshall, skule og barnehage.

DALANE I ÅRDAL Har du ein draum om ny einebustad med fredeleg plassering nær både fjord og skog? Dalane i Årdal er plassen for deg.

Hytteprosjekt

Me er i gang med fleire flotte hytteprosjekt. Her tilbyr me kvalitetshytter på gode tomter.
For tida er me engasjerte desse stadene:

HOVDA HYTTEFELTStore tomter som ligg svært godt til med flott utsikt.

FOREVATNET, HJELMELANDEit svært fredeleg og naturskjønt område med sju tomter.

FJELLBERGSKARDETDen best bevarte hyttehemmelegheita i den rogalandske fjellheimen!

STORANESET PÅ BREILAND, HJELMELAND Her kan du nyta hjelmelandsnaturen i fulle drag.

Stolt forhandlar av Saltdalshytta

Saltdalshytta er ein kvalitetsleverandør som dei fleste kjenner til. I ei årrekkje har dei levert hytter som er designa for den norske naturen og klimaet vårt. Desse solide hyttene kjem i ulike versjonar og kan tilpassast ønska og behova dine.

Vil du bli med oss på laget?

Me søkjer dyktige tømrarar

Me i Hjelmeland Bygg har stadig meir å gjera. Ordrereservane stig, og me får stadig fleire spennande oppdrag. Derfor treng me no fleire dyktige tømrarar. Me søkjer tømrar/tømrarlag som har interesse for faget, som er kvalitetsbevisste og løyser varierte oppdrag.

Kontakt Birger Laugaland på 98 89 00 78, birger@hjb.no